Neste cronograma amósanse todos os cursos e actividades previstas para o ano 2020, que a Asociación vai a desenvolver no seu local social. Esperamos que sexa do seu interese.

Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

Xullo

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Decembro

Taller de Ópera- estudio “ARDORA”.

1. Taller de repertorio vocal e estilístico

2. Curso: “Afinación Interna”

3. Curso: “Sonido Medicina”

4. Curso: “Sonido Creativo”

5. Curso: “Sonido e Intención”

6. Curso: “Comunicación Consciente”

7. Curso: “Sonido Intuitivo”

Aula de Canto 

8. Clases de canto (individuais e en grupo)

9. Clases de recuperacion vocal

10. Técnica vocal para cantantes

11. Técnica vocal para outros profesionais da voz

12. Fonética de canto

Taller de Escena Lírica 

13. Curso: “Desinhibición e presencia escénica”

14. Curso: “Conciencia corporal e expresividade”

15. Curso: “Creación de personaxes e base actoral”

16. Curso: O corpo en Concerto

17. Curso” Do canto á escena”

18. Taller de automaquillaje básico para concertos e espectáculos.

19. Taller de caracterización e creación de personaxes a través da maquillaxe escénica para ópera e teatro.

20. Taller de creación de personajes a traves do vestiario e da caracterización.

Talleres de Musicoterapia

21. Taller “O EFECTO MOZART.”: Para primaria (formación e Difusión cultural)

22. Taller “O EFECTO MOZART.”: Para secundaria e bacharelato (formación e Difusión cultural)

23. Taller “O EFECTO MOZART.”: Apoio de verán (formación e Difusión cultural)

24. Taller “O EFECTO MOZART.”: Autestima e afirmación persoal a través da música. (formación e Difusión cultural)

25. Taller “O EFECTO MOZART.”: Técnicas de estudio.(formación e Difusión cultural)

26. Sesións de Sonoterapia (individuais e grupais)

Talleres instrumentais

27. Piano

28. Guitarra

Cursos para formación de pais, nais, fillos e fillas

29. Intelixencia emocional”

30. Intelixencias múltiples

31. Taller de Relaxación Consciente

32. Taller de habilidades socio-emocionais

33. Taller de verán:”Prepárate para a ESO”

34. Taller de Autoestima, automotivación e responsabilidade

35. Taller de actividades socioemocionais:empatía e asertividade

36. Orientación educativa nos adolescentes con TDAH

Talleres e Cursos para profesorado e educadores

37. Entender e atender ao alumnado con déficit de atención e hiperactividade (TDAH)

38. Orientación e estratexias para traballar con alumnado con TDAH