Taller de interpretación estilística dos diferentes xéneros, épocas e autores máis representativos

Abordamos neste Taller o estudio dos diferentes estilos na historia da composición para voz, tanto do teatro musical como das obras de concerto. Profundamos nas peculiaridades interpretativas de cada época, en moitas ocasións evidentes e normalmente coñecidas polos intérpretes e profesionais de nivel, e  outras, máis sutís,  que só se poden traballar na práctica, onde cambia a forma de articulación, fraseo, legato, liña de canto, etc.  segundo a época e o autor e mesmo pode ser necesario entrar en sutilezas e matices en distintas obras do mesmo compositor.

Datas: abril e maio. Nova Data: Xullo e agosto
Alumnos: 12
Profesor: Asociación Lírica de Galicia (A Coruña)

Repeertorio Vocal

Facebooktwitterlinkedinmail