Desinhibición e Presencia Escénica

Traballaremos especialmente a apertura para que todo o explicado anteriormente poida desarrollarse. A inhibición é un obstáculo moi habitual nos cantantes e actores. Estamos falando de persoas cunha sensibilidade por encima do normal, para o positivo e o negativo. A dureza da autocrítica hai que aprender a canalizarla como una búsqueda de energía que ayude en vez de reprimir, que es lo que suele ocurrir.

Para vencer este primer condicionante usaremos dinámicas grupales e individuales según convenga.

A partir de aquí, la presencia escénica se va desarrollando en función de la individualidad y personalidad  de los estudiantes para que cada uno exprese su singularidad artística

Datas: 15, 16 e 17 de maio de 2021
Organiza: Asociación Lírica de Galicia (A Coruña)
Prazas limitadas.
Información e inscripción: antes do 9 de maio

desinhibicion e presencia escenica

Facebooktwitterlinkedinmail