Mediante este formulario, o asinante SOLICITA que sexa admitida a súa inscrición como soci@ na ASOCIACIÓN DE LÍRICA DE GALICIA.
Como requisito para ser considerado membro da Asociación Lírica de Galicia, participar nas súas actividades e gozar das vantaxes que iso conleva, no é preciso pagar cota anual de socio, se ben aqueles soci@s que o desexen poden contribuír coa cantidade que consideren oportuno para axudar ao mantemento da Asociación.
FORMULARIO DE INSCRICIÓN ASOCIACIÓN LÍRICA DE GALICIA

 

Apelidos e Nome *

DNI *

Domicilio *

Código postal *

Poboación *

Provincia *

País *

Teléfono *

Correo electrónico *

Comentarios

De conformidade co que establece a lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite a través de devandito formulario serán tratados por ASOCIACIÓN LÍRICA DE GALICIA, coa finalidade de xestionar a súa solicitude. Para máis información consultar a política de privacidade.

Lin e acepto a política de privacidade. *


* Campos obrigatorios

A resposta será rápida. Moitas grazas!

NOTA: Por favor, teña en conta a posibilidade de introducir mal o correo electrónico no formulario se non recibe a resposta automática confirmando a súa recepción.