Talleres e cursos para profesores e educadores

Profesores e educadores

  1. Entender e atender ao alumnado con déficit de atención e hiperactivadade (TDAH) nas aulas.
  2. Orientacións e estratexias dirixidas ao profesorado para traballar con alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactivadade.
Fecha: Martes, 30 de Septiembre del 2018
Profesor: Asociación Lírica de Galicia (A Coruña)

TDAH cursos

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail