Taller de Habilidades Socioemocionais

Este taller está dirixido a aumentar o autoconcepto de si mesmos e a proporcionamos as ferramentas que lles axuden nas súas relacións sociais. Os talleres son eminentemente prácticos con exercicios individuais e grupais no que se potenciará o intercambio de experiencias e a posta en común.

Obxectivos

  • Contribuír á educación emocional de nenos e adolescentes como parte do seu desenvolvemento persoal.
  • Potenciar o concepto positivo dun mesmo.
  • Conseguir un estilo de comunicación asertivo.
  • Desenvolver habilidades para a resolución de problemas.
  • Proporcionar habilidades alternativas á agresión.
  • Lograr a integración no grupo de iguais.

Contido

  • Educación emocional
  • Autocontrol
  • Habilidades Sociais (asertividade, expresión de queixas, escoita activa, empatía, como dicir non…
  • Autoestima e autoconcepto
Profesor: Asociación Lírica de Galicia (A Coruña)

habilidades socioemocionais_lirica

Facebooktwitterlinkedinmail