Antología escénica de Zarzuela

Selección das escenas máis populares e emblemáticas das Zarzuelas máis representativas, unidas todas elas nunha nova producción na que os dúos, romanzas, tercetos, cuartetos e demais números de conxunto, enlázanse nunha fermosa unidade dramática, formando o espectáculo, “Antoloxía Escénica de Zarzuela