Taller de Intelixencias Múltiples

Este Obradoiro non está dirixido a nenos ou nenas que poidan presentar en si mesmos un trastorno específico, senón máis ben a  rapaces dos que seus pais  demandan a mellora das  súas capacidades en xeral porque lles custa asumir contidos académicos e os notan “dispersos” ou “lentos na asimilación de contidos ”.