Taller de Verán: Preparándonos para entrar na ESO

Preparándonos para entrar na ESO

Neste Taller os alumnos e alumnas que pasan de Primaria a Secundaria vanse afacendo ao novo ritmo de traballo e esixencia persoal que conleva a entrada no Instituto. Pasan de estar tutelados diariamente polo mesmo profesor a ter que enfrontarse a 9 ou 10 profesores diferentes, con cambios continuos de aula, unha titoría semanal e traballo a esgalla de cada profesor.

Detalles