DATOS DE LA EMPRESA

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, ASOCIACIÓN LÍRICA e CULTURA DE GALICIA le informa que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, siendo sus datos identificativos los siguientes:

  • Denominación social: ASOCIACIÓN LÍRICA e CULTURA DE GALICIA
  • C.I.F: G70053525
  • Domicilio social: RÚA TORNOS Nº 20, BAIXO, 15007 A CORUÑA
  • Teléfono: +34 639 650 164
  • Correo electrónico a efectos de comunicación: asociacion@liricadegalicia.gal

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e ASOCIACIÓN LÍRICA e CULTURA DE GALICIA consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

 

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.liricadegalicia.gal, (en diante, A WEB), do que é titular ASOCIACIÓN LÍRICA e CULTURA DE GALICIA

A navegación pola web de ASOCIACIÓN LÍRICA e CULTURA DE GALICIA atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións..

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, ASOCIACIÓN LÍRICA e CULTURA DE GALICIA condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconos, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a la ASOCIACIÓN LÍRICA e CULTURA DE GALICIA, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a ASOCIACIÓN LÍRICA DE GALICIA e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice. O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal.

O usuario responderá fronte a ASOCIACIÓN LÍRICA DE GALICIA ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

 

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

ASOCIACIÓN LÍRICA e CULTURA DE GALICIA non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

ASOCIACIÓN LÍRICA e CULTURA DE GALICIA declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, aos usuarios da WEB, puidesen derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia,ASOCIACIÓN LÍRICA e CULTURA DE GALICIA non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

 

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS Esta páxina web pode recoller datos dos seus visitantes por medio do uso de cookies. Consultar a política de cookies, no seu caso. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

 

PROTECCIÓN DE DATOS

Para máis información consultar a política de privacidade.